Vuosikokous 7.6.2022

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

 Aika: 7.6.2022 klo 17.00

Paikka: Uusi lastensairaala, luentosali Hattivatti

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen.
 3. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen ja hyväksyminen.
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Yhdistyksen lakkauttaminen
 8. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen sekä jäsenmaksun suuruus.
 9. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen sekä vuoden 2022 hallituksen jäsenien ja varajäsenien valitseminen.
 10. Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta.
 11. Muita asioita
 12. Kokouksen päättäminen.
Vuosikokous 7.6.2022

Muita artikkeleita