Tavoitteet ja toiminta

Suomen NOBAB – NOBAB i Finland r.y. kuuluu muiden pohjoismaiden kanssa Nordisk förening för sjuka barns behov -yhdistykseen ja edustaa Suomea EACH:ssa (European Association for Children in Hospital). Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana ovat lasten sairaanhoidon standardit, eli normit. Standardit perustuvat YK:n Lapsen Oikeuksien Sopimukseen ja ne on laadittu yhteistyössä eri ammattilaisten ja vanhempien kesken.

 

Yhdistys haluaa

 aktivoida ja tukea vanhempia sekä ammattilaisia toimimaan sairaiden lasten hyväksi

 herättää keskustelua yli ammattirajojen

 ottaa kantaa vallitseviin käytäntöihin lasten sairaanhoidossa

 kiinnittää huomiota lasten ja perheiden oikeuksiin sairaaloissa

 

Mitä NOBAB tarjoaa lapsille ja nuorille?

 tukea lapsia ja nuoria osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon

 tarjota lapsille ja nuorille kanavan omien mielipiteiden ja ajatusten esille tuomiseen sairaalassa

 

Mitä NOBAB tarjoaa ammattilaisille?

 standardit konkreettisena hoidon laadun mittarina

 kontaktiverkoston vanhempien ja ammattilaisten välille

 moniammattilaisen yhteistyöfoorumin

 koulutustilaisuuksia

 ajankohtaisen pohjoismaisen konferenssin kerran vuodessa

 yhteistyökanavan päättäjiin

 

Mitä NOBAB tarjoaa vanhemmille?

 mahdollisuuden vaikuttaa lapsen hyvinvointiin sairaalassa

 tukea vanhempien vastuuseen lapsestaan sairaalassa

 mahdollisuus yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon vanhempien ja ammattilaisten välillä

 mahdollisuus yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon vanhempien kesken

 standardit auttavat arvioimaan sairaanhoidon laatua asiakkaan näkökulmasta