Verksamhet

 

Suomen NOBAB – NOBAB i Finland är tillsammans med de övriga nordiska länderna medlem i Nordisk förening för sjuka barns behov– och representerar Finland i EACH (European Association for Children in Hospital). Utgångsläget för föreningens verksamhet är barnsjukvårdens standarder, dvs. normer. Standarderna bygger på FN:s konvention om Barns Rättigheter och de har utformats i samarbete mellan olika yrkeskategorier och föräldrar.

 

Föreningen vill

 aktivera och stöda föräldrar och vårdpersonal i deras arbete med sjuka barn

 väcka diskussion över yrkesgränser

 ta ställning till de rådande förhållandena inom barnsjukvården

 lyfta fram frågor som gäller barnens och föräldrarnas rättigheter på sjukhus

 

Vad erbjuder NOBAB barn och unga?

 stöder barns och ungas rätt att delta i beslut om olika vårdalternativ

 erbjuder ett språkrör för barns och ungas åsikter och tankar vid sjukhusvård

 

Vad erbjuder NOBAB vårdpersonalen?

 standard som konkreta mätinstrument på vårdens kvalitet

 ett kontaktnät för vårdpersonal och föräldrar

 ett multiprofessionellt samarbetsforum

 utbildning

 en regelbundet återkommande nordisk konferens

 samarbete för att påverka beslutsfattare

 

Vad erbjuder NOBAB föräldrarna?

 möjligheter att påverka barnets välbefinnande på sjukhus

 stöder föräldrarna att ta ansvar för sitt barn också på sjukhus

 ett gemensamt diskussions- och samarbetsforum för föräldrar och vårdpersonal

 möjligheter att utbyta erfarenheter och åsikter med andra föräldrar

 standard som underlättar utvärderingen av kvaliteten i barnsjukvården med klienten som utgångspunkt