Registerbeskrivning av personregisteret

Registrar: Finska Nobab – Nobab i Finland ry

Föreningens adress: Sjukhus för barn och ungdomar, Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsingfors www.nobab.fi

Syftet med behandlingen av information: Förteckningen över medlemmar som avses i lagen och genomförandet av förenings syfte

Registrerad grupp och relaterad information: Medlemmar av föreningen

Informationen som ska hämtas är: Fullständigt namn på medlemmen, hemadressen, hemorten, systeradressen

Dessutom ska frivillig information lämnas: Arbetsplats

Informationen lämnas av medlemmar i föreningen. Informationen kommer inte att släppas regelbundet. De är dock tillgängliga för Finlands Nobabförening. Registret är lagrat i en lösenordsskyddad databas. Registret hanteras av en medlemsregistreringschef.