Länkar

NOBAB Facebook

European Association for Children in Hospital – EACH

Nordisk förening för sjuka barns behov – NOBAB

Action for Sick Children

The United Nations Children’s Fund – UNICEF

Finska UNICEF

Barnombudsmannen

Barn- och ungdomssjukhuset (HNS)

Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS)

Birkalands sjukvårdsdistrikt

Kuopio universitetssjukhus (på finska)

Uleåborgs universitetssjukhus (på finska)

WHO – World Health Organization

Barnläkarföreningen i Finland (på finska)

Sjukhusclowner rf (på finska)