Henkilörekisterin rekisteriseloste 3.3.2016

Rekisterinpitäjä: Suomen Nobab – Nobab i Finland ry

Yhdistyksen osoite: Lasten ja nuorten sairaala, Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki www.nobab.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Lain tarkoittama jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot: Yhdistyksen jäsenet

Kerättävät tiedot ovat: Jäsenen täydellinen nimi, kotiosoite, kotikunta, sänköpostiosoite

Lisäksi vapaaehtoisesti toimitettavat tiedot: Työpaikka

Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Ne ovat kuitenkin Suomen Nobab ry:n käytettävissä.

Rekisteri tallentuu salasanalla suojattuun tietokantaan. Rekisteriä hoitaa jäsenrekisterivastaava.

 

GDPR (General Data Protection Regulation) Tietosuoja-asetus

 Tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018 ja on voimassa koko EU-alueella ja järjestömme noudattaa sen ohjeita. Asetuksen tarkoitus on suojata yksityishenkilöiden tietoja.  Henkilötietolaki varmistaa, että yksityinen ihminen saa helpommin tietoa siitä miten hänen tietojaan käsitellään.