Vuosikokous 7.6.2022

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

 Aika: 7.6.2022 klo 17.00

Paikka: Uusi lastensairaala, luentosali Hattivatti

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen.
 3. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen ja hyväksyminen.
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Yhdistyksen lakkauttaminen
 8. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen sekä jäsenmaksun suuruus.
 9. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen sekä vuoden 2022 hallituksen jäsenien ja varajäsenien valitseminen.
 10. Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta.
 11. Muita asioita
 12. Kokouksen päättäminen.

NOBAB jäsenkirje 2022

Rakas NOBAB:n jäsen,

 Vuosi 2021 on ollut tapahtumarintamalla hiljainen, mutta olemme yhdistyksen hallituksen kesken työstäneet NOBABin historiikin valmiiksi. Lisäksi saimme käännätettyä EACH-standardit myös suomeksi ja sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen versio dokumentista löytyy nyt EACHin internet -sivuilta. Olemme seuranneet pandemian kulkua ja vaikutusta lasten ja nuorten elämään sairaalassa koko vuoden ja näyttää siltä, että vihdoinkin alkaa helpottamaan. Keskustelu aiheesta on ollut Euroopan tasolla, EACHin kautta vilkasta.

Toimintamme järjestönä on etsinyt uutta suuntaa jo jonkin aikaa. Ihmisten toiminta ja osallistuminen eri yhdistysten toimintaan on muuttunut erilaiseksi vuosien saatossa. Myös COVID -19 pandemia on osaltaan muuttanut toimintatapoja. Jokaisen jäsenen tuki on ollut yhdistyksemme toiminnalle kallisarvoista ja äärimmäisen tärkeää, kiitos tuestanne!

Olemme kuitenkin pitkien pohdintojen ja selvitysten kautta päätyneet ratkaisuun, että SUOMEN NOBAB -NOBAB i FINLAND yhdistyksenä lakkautetaan. Tuleva vuosikokous on yhdistyksemme viimeinen. Leijonaemot ry ja HUS Lasten ja nuorten sairaudet huolehtii jatkossa, että standardit pysyvät vahvasti esillä sairaalassa ja tukevat osaltaan lasten ja perheiden osallistamista hoitoon ja päätöksentekoon. Jatkossa standardit löytyvät nimellä Lapsen oikeudet sairaalassa Terveyskylän Lastentalosta https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/perheille-ja-kasvattajille/lapsen-oikeudet-sairaalassa sekä sivulta https://each-for-sick-children.org/each-charter/ Yhdistyksen lakkauttaminen käsitellään vuosikokouksessamme.

Tervetuloa viimeiseen vuosikokoukseen 7.6.2022 klo 17.00. Paikka on Uusi lastensairaala, luentosali Hattivatti. Ilmoittautuminen kokoukseen tarjoilun vuoksi viimeistään 3.6.2022, puh 0400998867.

Helsingissä 26.4.2022 Hallituksen puolesta                                                        SUOMEN NOBAB – NOBAB i FINLAND ry

Susanna Ruuskanen, puheenjohtaja                                                                   www.nobab.fi

Medlemsbrev 1/2022

                                                                                     

Kära NOBAB:s medlem,

År 2021 har varit stillsamt beträffande händelser, men inom styrelsen har vi färdigbearbetat NOBABs historik. Dessutom har vi fått EACH standard översatta även till finska och såväl den finskspråkiga som den svenskspråkiga versionen av dokumentet finns nu på EACH Internetsidor. Vi har, under hela året, följt pandemins gång och dess inverkan på barns och ungas liv i sjukhuset och det verkar som om det äntligen börjar lätta. Diskussionen om temat har varit livlig på europeisk nivå, via EACH.

Vår verksamhet som organisation har sökt sin riktning redan en tid. Människors aktivitet och delaktighet i olika föreningars verksamhet har förändrats under årens lopp. För sin del har också COVID-19 pandemin förändrat verksamhetssätten. Varje medlems stöd har varit dyrbart och ytterligt viktigt för vår föreningsverksamhet, tack för ert stöd.

Vi har dock efter långa överläggningar och utredningar nått det beslutet, att SUOMEN NOBAB -NOBAB i FINLAND som förening läggs ned. Det kommande årsmötet blir det sista för vår förening. I fortsättningen ser Leijonaemot ry och HUS Barn och ungdoms sjukdomar till att standarderna starkt framträder i sjukhuset och för sin del stöder barns och familjers delaktighet i vård och beslutsfattande. I fortsättningen hittar du standardena på https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/perheille-ja-kasvattajille/lapsen-oikeudet-sairaalassa och https://each-for-sick-children.org/each-charter/  På årsmötet behandlas nedläggandet av föreningen.

Välkommen till det sista årsmötet 7.6.2022 kl. 17.00. Platsen Nya Barnsjukhuset, föreläsningssal Hattivatti. Meddela om ditt deltagande senast den 3.6.2022 med tanke på serveringen, tel. 0400998867.

Helsingfors 26.4.2022 å styrelsens vägnar                                                          SUOMEN NOBAB – NOBAB i FINLAND ry

Susanna Ruuskanen, ordförande                                                                           www.nobab.fi

 

NOBAB TEEMAILTAPÄIVÄ ”Digitaaliset palvelut osana hoitokokonaisuutta”

NOBAB TEEMAILTAPÄIVÄ ”Digitaaliset palvelut osana hoitokokonaisuutta”
LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄNÄ 20.11.2017 klo 14-17

Ohjelma (pdf)

Paikka: Lastenlinnan juhlasali, Helsinki
Puheenjohtaja: Susanna Ruuskanen

Ohjelma:

KLO 14.00 – 14.30 Lastentalo.fi-Mitä? Missä? Milloin? Päivi Lehto-Trapnowski Projektikoordinaattori,
HUS Tietohallinto, Virtuaalisairaala 2.0 -hanke & Terveyskylä.fi
klo 14.30 – 15.00 Nuorten mielenterveystalo, (luennoitsija avoin)
klo 15.00 – 15.30 Virkistäytymistauko
klo 15.30 – 16.00 Nuorten talo; Anna Tornivuori, Projektikoordinaattori
klo 16.00 – 16.30 Standardit, Susanna Ruuskanen, Pj ja Katja Janhunen, Erikoissuunnittelija
klo 16.30 – 17.00 Kokemuksellinen puheenvuoro, Anna Rukko, Kokemusasiantuntija
klo 17.00-> Kahvit; voimaantumista ja verkostoitumista

 

Osallistumismaksu 30€, opiskelijoille 10€. Salaattiateria ja kahvit
sisältyvät hintaan. Tilinumero: FI9722191800007677
Järjestäjä: SUOMEN NOBAB – NOBAB i FINLAND ry
Ilmoittautuminen 6.11. mennessä sihteeri tuula.kortekangas@hus.fi
Ota koulutukseen mukaan älypuhelin/ipad tms.

 

Tervetuloa!

 

 

Nobab seminaari 25.11.2011: ”Meidän ja muiden lapset” -sairaalassa

Seminaarissa on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua pohtimaan, miten lapsen oikeudet sairaalassa toteutuisivat jokaisen lapsen kohdalla.

Päivän juontaja: Lilli Sukula-Lindblom, Sairaalaklovnien taiteellinen johtaja
Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 9.30 – 16.00
Paikka: Matti Sulamaa sali, Lastenklinikka, Stenbäckinkatu 11, Helsinki

Ohjelma (pdf)