Menu:

Tavoitteet ja toiminta

Suomen NOBAB – NOBAB i Finland r.y. kuuluu muiden pohjoismaiden kanssa Nordisk förening för sjuka barns behov -yhdistykseen ja edustaa Suomea EACH:ssa (European Association for Children in Hospital). Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana ovat lasten sairaanhoidon standardit, eli normit. Standardit perustuvat YK:n Lapsen Oikeuksien Sopimukseen ja ne on laadittu yhteistyössä eri ammattilaisten ja vanhempien kesken.

Yhdistys haluaa

aktivoida ja tukea vanhempia sekä ammattilaisia toimimaan sairaiden lasten hyväksi

herättää keskustelua yli ammattirajojen

ottaa kantaa vallitseviin käytäntöihin lasten sairaanhoidossa

kiinnittää huomiota lasten ja perheiden oikeuksiin sairaaloissa

Mitä NOBAB tarjoaa lapsille ja nuorille?

tukea lapsia ja nuoria osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon

tarjota lapsille ja nuorille kanavan omien mielipiteiden ja ajatusten esille tuomiseen sairaalassa

Mitä NOBAB tarjoaa ammattilaisille?

standardit konkreettisena hoidon laadun mittarina

kontaktiverkoston vanhempien ja ammattilaisten välille

moniammattilaisen yhteistyöfoorumin

koulutustilaisuuksia

ajankohtaisen pohjoismaisen konferenssin kerran vuodessa

yhteistyökanavan päättäjiin

Mitä NOBAB tarjoaa vanhemmille?

mahdollisuuden vaikuttaa lapsen hyvinvointiin sairaalassa

tukea vanhempien vastuuseen lapsestaan sairaalassa

mahdollisuus yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon vanhempien ja ammattilaisten välillä

mahdollisuus yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon vanhempien kesken

standardit auttavat arvioimaan sairaanhoidon laatua asiakkaan näkökulmasta